Eén, maar anders – Expo

ArtEZ Finals expo 2017, Eén, maar anders, Grote kerk Zwolle (6 juli 2017 – 16 juli 2017)

Met de groeiende stroom vluchtelingen in ons land is het debat over de Nederlandse identiteit weer opgelaaid.
Spanningen en onbegrip tussen bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturele achtergronden worden voelbaar.
Mijn ambitie als grafisch ontwerper is om een positieve en creatieve bijdrage te leveren aan hedendaagse
maatschappelijke vraagstukken.

‘Eén, maar anders’ is een project dat aanzet tot gesprek en nadenken over cultuurverschillen.
Door middel van affiches word je meegenomen langs verschillende culturele waarden en normen.
Mijn cultuur is beter dan die van jou!?’ is de prikkelende stelling die de aftrap geeft tot een serie postergesprekken.
In de gesprekken krijgen de deelnemers zicht op hun eigen culturele waarden en vergelijken ze deze met de waarden
van anderen. Zo kan er meer wederzijds begrip, en misschien ook wel meer onderlinge acceptatie ontstaan.
Uiteindelijk zijn we allemaal anders, maar wel één.